การพัฒนาระบบการผลิตและส่งออกอาหารทะเลอย่างยั่งยืนของนอร์เวย์

การพัฒนาระบบการผลิตและส่งออกอาหารทะเลอย่างยั่งยืนของนอร์เวย์

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ย. 2566

| 530 view

Peach_Modern_Food_(Poster)

ประเทศไทยเป็นผู้นำเข้าอาหารทะเลจากนอร์เวย์มากเป็นอันดับ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นอันดับ 2 ในเอเชีย รองจากจีน โดยช่วง ม.ค. - ต.ค. 2565 ประเทศไทยนำเข้าปลาแซลมอน 16,100 ตัน ปลาเทร้าต์ 6,600 ตัน และปลาซาบะ 9,400 ตัน
 
อ้างอิง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล