กรอบความร่วมมือพหุภาคี

กรอบความร่วมมือพหุภาคี

ASEM

ASEM Workshop on Youth Learners’ Mobility in an Agile World: an SDG 14 “Life Below Water” Learning Programme as Case Study

23 ส.ค. 2564

เอเชีย – ยุโรป (ASEM) ยึดมั่นพหุภาคีนิยม ร่วมหารือแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิด-19

3 มี.ค. 2564

ผลการจัดการสัมมนา ASEM Seminar on Enhancing Human Capital for Sustainable Digital Connectivity

5 พ.ย. 2562

ASEM Meeting on “Sustainable Marine Environment: Marine Debris” (รวม Power Point สัมมนา)

8 ส.ค. 2561

ASEM Meeting Sustainable Marine Environment: Marine Debris

8 ส.ค. 2561

ไทยเป็นเจ้าภาพจัด กปช. ASEM Symposium on Inter-Regional Partnership for Sustainable Development

21 พ.ค. 2561