โลกรวน กระทบทั่วโลกต่อเนื่อง

โลกรวน กระทบทั่วโลกต่อเนื่อง

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ส.ค. 2566

| 172 view

โลกรวน กระทบทั่วโลกต่อเนื่อง

            อุณหภูมิที่สูงจัดและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง (Climate Change) ส่งผลให้เกิดภาวะโลกรวน กระทบทั่วโลก ทั้งวิกฤตไฟป่า แผ่นดินถล่ม ฝนตกหนัก และน้ำท่วม โดยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในหนึ่งสัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งทวีปอเมริกา เอเชีย หรือยุโรป

            โดยยุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมทั่วทั้งทวีป ส่งผลให้เกิดไฟป่าและอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่พร้อม ๆ กัน ซึ่งคลื่นความร้อนรุนแรงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และนี่คือผลกระทบที่ได้รับและเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งร่วมมือกันแก้ไข

2_1

3_1   4_1   5_1