ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
การประชุม Political Consultations ไทย-ตุรกี ครั้งที่ ๕ (The 5th Thailand-Turkey Political Consultations)
เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป เป็นประธานในการประชุม Political Consultations ไทย-ตุรกี ครั้งที่ ๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ร่วมกับ นางเอสรา จานโครู (Esra Cankorur) เอกอัครราชทูตและอธิบดีกรมเอเชีย-แปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐตุรกี
ดูทั้งหมด
กิจกรรม/การจัดประชุมของหน่วยงาน/ข่าวสถานเอกอัครราชทูตไทยในยุโรป ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
กิจกรรม/การจัดประชุมของหน่วยงาน ดูทั้งหมด
ขอเชิญส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “90 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สวิส ‘คิดถึงกันเสมอ’”

25 พ.ค. 2564

ไทยและสหภาพยุโรปเพิ่มพูนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

9 เม.ย. 2564

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับลูกเรือประมง

2 ต.ค. 2563

วีดีทัศน์ชุดความรู้เกี่ยวกับการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting - ASEM) (English Version)

1 มิ.ย. 2563

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนไทยในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting–ASEM)

18 ก.ย. 2562

ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

1 ก.ค. 2564

‘อีอีซี’ พร้อมเดินหน้าเป็นฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนระดับโลก

17 มิ.ย. 2564

การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม Political Consultations ไทย-ตุรกี ครั้งที่ ๕

22 เม.ย. 2564

การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม Political Consultations ไทย-อิตาลี ครั้งที่ ๒

12 มี.ค. 2564

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนกรมยุโรป ปีงบประมาณ 2564

8 มี.ค. 2564

รับสมัครบุคลากรและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมโครงการ ASEF Higher Education Innovation Lab ครั้งที่ 1 (ASEFInnoLab1)

8 มี.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนของกรมยุโรป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดูทั้งหมด
ข่าวน่าสนใจและเรื่องน่ารู้ดูทั้งหมด

11 ส.ค. 2564

การจัดการขยะพลาสติกของสวิตเซอร์แลนด์

6 ส.ค. 2564

สหภาพยุโรปเผยแพร่ร่างกฎหมายว่าด้วยมาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (Carbon border Adjustment Mechanism -CBAM)

4 ส.ค. 2564

การเปลี่ยนแปลงความชื้นในอากาศให้เป็นน้ำโดยไม่ต้องใช้พลังงานของสวิตเซอร์แลนด์

7 ก.ค. 2564

การประชุม Political Consultations ไทย-ตุรกี ครั้งที่ ๕ (The 5th Thailand-Turkey Political Consultations)

1 ก.ค. 2564

การควบคุมการแพร่กระจายของตัวกินูนญี่ปุ่นในสวิตเซอร์แลนด์

1 ก.ค. 2564

การใช้สัญลักษณ์บ่งชี้ความเป็นสวิสกับผลิตภัณฑ์และบริการจากสวิตเซอร์แลนด์
ดูทั้งหมด
คำแนะนำดูทั้งหมด

16 ก.ค. 2564

การจัดกลุ่มประเทศที่สามที่ EU เห็นว่าปลอดภัย และควรได้รับการผ่อนปรนมาตรการจำกัดการเดินทางเข้า (EU White List)

21 พ.ค. 2561

ข้อควรระวังสำหรับการท่องเที่ยวในอิตาลี

21 พ.ค. 2561

ข้อควรระวังสำหรับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส

21 พ.ค. 2561

เกณฑ์การนำเงินมูลค่าเกิน 10,000 ยูโร เข้าและออกนอกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

21 พ.ค. 2561

รายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา

21 พ.ค. 2561

การยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศในภูมิภาคยุโรปที่ไม่มีสำนักงานในประเทศไทย
ดูทั้งหมด