ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
นายโจเซฟ แอนโทนี คอตเตอร์ เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป
ดูทั้งหมด
กิจกรรม/การจัดประชุมของหน่วยงาน/ข่าวสถานเอกอัครราชทูตไทยในยุโรป ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
กิจกรรม/การจัดประชุมของหน่วยงาน ดูทั้งหมด
ไทยและสหภาพยุโรปเพิ่มพูนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

9 เม.ย. 2564

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับลูกเรือประมง

2 ต.ค. 2563

วีดีทัศน์ชุดความรู้เกี่ยวกับการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting - ASEM) (English Version)

1 มิ.ย. 2563

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนไทยในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting–ASEM)

18 ก.ย. 2562

กระทรวงการต่างประเทศ เชิญคณะผู้แทนจากสถานทูตศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ที่ จ. นครศรีธรรมราช

30 ส.ค. 2562

ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

22 เม.ย. 2564

การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม Political Consultations ไทย-อิตาลี ครั้งที่ ๒

12 มี.ค. 2564

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนกรมยุโรป ปีงบประมาณ 2564

8 มี.ค. 2564

รับสมัครบุคลากรและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมโครงการ ASEF Higher Education Innovation Lab ครั้งที่ 1 (ASEFInnoLab1)

8 มี.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนของกรมยุโรป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

19 ม.ค. 2564

รับสมัครเยาวชนนักศึกษา ผู้ประกอบการ นักวิชาการ หรือ ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมโครงการ 4th Asia-Europe Foundation Young Leaders Summit (ASEFYLS4)

15 ม.ค. 2564

ทุนการศึกษาสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ระดับ ปริญญาตรี-ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564
ดูทั้งหมด
ข่าวน่าสนใจและเรื่องน่ารู้ดูทั้งหมด

28 เม.ย. 2564

ภารกิจและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอวกาศของยุโรป

28 เม.ย. 2564

สหภาพยุโรปเสนอร่างกฎหมาย AI ฉบับแรกของโลก ห้ามการสอดส่องดูแลมวลชนและระบบเครดิตทางสังคม

19 เม.ย. 2564

บริษัท Google ทุ่มเงิน 25 ล้านยูโร สนับสนุนกองทุนอียูเพื่อจัดการกับข่าวปลอม

19 เม.ย. 2564

สภายุโรปเห็นชอบกฎหมายควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-Use Items) ที่เข้มงวดขึ้น

19 เม.ย. 2564

ไทยและสหภาพยุโรปเพิ่มพูนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

1 เม.ย. 2564

นวัตกรรมด้านพลังงานของสวิตเซอร์แลนด์
ดูทั้งหมด
คำแนะนำดูทั้งหมด

21 พ.ค. 2561

ข้อควรระวังสำหรับการท่องเที่ยวในอิตาลี

21 พ.ค. 2561

ข้อควรระวังสำหรับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส

21 พ.ค. 2561

เกณฑ์การนำเงินมูลค่าเกิน 10,000 ยูโร เข้าและออกนอกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

21 พ.ค. 2561

รายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา

21 พ.ค. 2561

การยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศในภูมิภาคยุโรปที่ไม่มีสำนักงานในประเทศไทย

21 พ.ค. 2561

กองยุโรป 3 ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเภทเอกสารในการขอรับการตรวงลงตราสำหรับประเทศดังต่อไปนี้
ดูทั้งหมด