ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนของกรมยุโรป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนของกรมยุโรป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ดูทั้งหมด
กิจกรรม/การจัดประชุมของหน่วยงาน/ข่าวสถานเอกอัครราชทูตไทยในยุโรป ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
กิจกรรม/การจัดประชุมของหน่วยงาน ดูทั้งหมด
วีดีทัศน์ชุดความรู้เกี่ยวกับการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting - ASEM) (English Version)

1 มิ.ย. 2563

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนไทยในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting–ASEM)

18 ก.ย. 2562

กระทรวงการต่างประเทศ เชิญคณะผู้แทนจากสถานทูตศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ที่ จ. นครศรีธรรมราช

30 ส.ค. 2562

กระทรวงการต่างประเทศ เชิญคณะผู้แทนจากสถานทูตศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ที่ จ. นครศรีธรรมราช

16 ก.ย. 2562

การจัดกิจกรรม ASEM Day ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

16 ก.ย. 2562

ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

15 ก.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนของกรมยุโรป

21 ส.ค. 2563

การรรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน ของกรมยุโรป พ.ศ. 2564

21 ก.ค. 2563

มหาวิทยาลัย People’s Friendship University of Russia (RUDN) ของรัสเซียเปิดรับสมัครสอบ ชิงทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทสำหรับคนไทยที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากรัสเซีย

14 ก.พ. 2563

มหาวิทยาลัย ADA อาเซอร์ไบจาน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2020-2021

14 ก.พ. 2563

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการของกรมยุโรป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3 ก.พ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนของกรมยุโรป
ดูทั้งหมด
ข่าวน่าสนใจและเรื่องน่ารู้ดูทั้งหมด

8 ก.ย. 2563

รองอธิบดีกรมยุโรปเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการดำเนินยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

19 ส.ค. 2563

การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของเช็กในปี 2563 และทิศทางในอนาคต

30 ก.ค. 2563

การเปิดตัว Mobility Innovation Hub ของเช็ก

29 ก.ค. 2563

สหภาพยุโรปชูยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Strategy) สู้เศรษฐกิจหลังยุคโควิด

23 ก.ค. 2563

การสนับสนุน Startup ด้านนวัตกรรมของเช็ก เพื่อการรับมือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

23 ก.ค. 2563

นวัตกรรมด้าน Smart Farming ของสวิตเซอร์แลนด์
ดูทั้งหมด
คำแนะนำดูทั้งหมด

21 พ.ค. 2561

ข้อควรระวังสำหรับการท่องเที่ยวในอิตาลี

21 พ.ค. 2561

ข้อควรระวังสำหรับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส

21 พ.ค. 2561

เกณฑ์การนำเงินมูลค่าเกิน 10,000 ยูโร เข้าและออกนอกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

21 พ.ค. 2561

รายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา

21 พ.ค. 2561

การยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศในภูมิภาคยุโรปที่ไม่มีสำนักงานในประเทศไทย

21 พ.ค. 2561

กองยุโรป 3 ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเภทเอกสารในการขอรับการตรวงลงตราสำหรับประเทศดังต่อไปนี้
ดูทั้งหมด