ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
ทุนการศึกษาสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ระดับ ปริญญาตรี-ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564
ดูทั้งหมด
กิจกรรม/การจัดประชุมของหน่วยงาน/ข่าวสถานเอกอัครราชทูตไทยในยุโรป ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
กิจกรรม/การจัดประชุมของหน่วยงาน ดูทั้งหมด
หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับลูกเรือประมง

2 ต.ค. 2563

วีดีทัศน์ชุดความรู้เกี่ยวกับการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting - ASEM) (English Version)

1 มิ.ย. 2563

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนไทยในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting–ASEM)

18 ก.ย. 2562

กระทรวงการต่างประเทศ เชิญคณะผู้แทนจากสถานทูตศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ที่ จ. นครศรีธรรมราช

30 ส.ค. 2562

กระทรวงการต่างประเทศ เชิญคณะผู้แทนจากสถานทูตศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ที่ จ. นครศรีธรรมราช

16 ก.ย. 2562

ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

19 ม.ค. 2564

รับสมัครเยาวชนนักศึกษา ผู้ประกอบการ นักวิชาการ หรือ ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมโครงการ 4th Asia-Europe Foundation Young Leaders Summit (ASEFYLS4)

15 ม.ค. 2564

ทุนการศึกษาสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ระดับ ปริญญาตรี-ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564

13 ม.ค. 2564

เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลตุรกี (Turkish Scholarship) ประจำปีการศึกษา ค.ศ. ๒๐๒๑ ในระดับปริญญาตรี-โท-เอก

18 ธ.ค. 2563

นอร์ทมาซิโดเนียระงับการตรวจลงตราระยะสั้นให้แก่คนไทยที่ได้รับการตรวจลงตราจากสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และแคนาดา

14 ต.ค. 2563

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการของกรมยุโรป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

25 ก.ย. 2563

รองอธิบดีกรมยุโรปเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการดำเนินยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
ดูทั้งหมด
ข่าวน่าสนใจและเรื่องน่ารู้ดูทั้งหมด

19 ม.ค. 2564

ครบรอบ 5 ปี ความตกลง Paris Agreement และทิศทางการรับมือกับวิกฤตโลกร้อนสหภาพยุโรป

14 ม.ค. 2564

บทความของผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงและรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (HR/VP) เรื่อง “The events in Washington and what it means for Europe”

13 ม.ค. 2564

เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลตุรกี (Turkish Scholarship) ประจำปีการศึกษา ค.ศ. ๒๐๒๑ ในระดับปริญญาตรี-โท-เอก

13 ม.ค. 2564

อียูประกาศให้ปี 2564 เป็นปีแห่งการเดินทางโดยรถไฟ

12 ม.ค. 2564

จับตาเทรนด์ดิจิทัลของ EU ในปี 2564 และความท้าทายใหม่หลังวิกฤตโควิด

30 ธ.ค. 2563

สหภาพยุโรปจับมือบริษัท Amos จากเมือง Liège ใช้ดาวเทียมสำรวจการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบนพื้นผิวโลก
ดูทั้งหมด
คำแนะนำดูทั้งหมด

21 พ.ค. 2561

ข้อควรระวังสำหรับการท่องเที่ยวในอิตาลี

21 พ.ค. 2561

ข้อควรระวังสำหรับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส

21 พ.ค. 2561

เกณฑ์การนำเงินมูลค่าเกิน 10,000 ยูโร เข้าและออกนอกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

21 พ.ค. 2561

รายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา

21 พ.ค. 2561

การยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศในภูมิภาคยุโรปที่ไม่มีสำนักงานในประเทศไทย

21 พ.ค. 2561

กองยุโรป 3 ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเภทเอกสารในการขอรับการตรวงลงตราสำหรับประเทศดังต่อไปนี้
ดูทั้งหมด