ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการของกรมยุโรป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศผลสอบ
ดูทั้งหมด
กิจกรรม/การจัดประชุมของหน่วยงาน/ข่าวสถานเอกอัครราชทูตไทยในยุโรป ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
กิจกรรม/การจัดประชุมของหน่วยงาน ดูทั้งหมด
หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับลูกเรือประมง

2 ต.ค. 2563

วีดีทัศน์ชุดความรู้เกี่ยวกับการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting - ASEM) (English Version)

1 มิ.ย. 2563

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนไทยในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting–ASEM)

18 ก.ย. 2562

กระทรวงการต่างประเทศ เชิญคณะผู้แทนจากสถานทูตศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ที่ จ. นครศรีธรรมราช

30 ส.ค. 2562

กระทรวงการต่างประเทศ เชิญคณะผู้แทนจากสถานทูตศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ที่ จ. นครศรีธรรมราช

16 ก.ย. 2562

ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

14 ต.ค. 2563

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการของกรมยุโรป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

25 ก.ย. 2563

รองอธิบดีกรมยุโรปเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการดำเนินยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

15 ก.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนของกรมยุโรป

21 ส.ค. 2563

การรรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน ของกรมยุโรป พ.ศ. 2564

21 ก.ค. 2563

มหาวิทยาลัย People’s Friendship University of Russia (RUDN) ของรัสเซียเปิดรับสมัครสอบ ชิงทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทสำหรับคนไทยที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากรัสเซีย

14 ก.พ. 2563

มหาวิทยาลัย ADA อาเซอร์ไบจาน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2020-2021
ดูทั้งหมด
ข่าวน่าสนใจและเรื่องน่ารู้ดูทั้งหมด

10 พ.ย. 2563

การสัมมนาระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไทย-EU ทางระบบออนไลน์ (Webinar) หัวข้อ มาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM) ของสหภาพยุโรป

6 พ.ย. 2563

มุมมองของสหภาพยุโรปต่อความสัมพันธ์สหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกา หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

6 พ.ย. 2563

อียูเริ่มใช้แผนยุทธศาสตร์สารเคมีฉบับใหม่ มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมปลอดสาร PFAS

5 พ.ย. 2563

เกาะติดกฎระเบียบและมาตรการภาษีสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปภายใต้นโยบาย European Green Deal

1 ต.ค. 2563

ถอดบทเรียนสตาร์ทอัพอาหารเบลเยียม: บทเรียนการเตรียมปรับตัวให้ทันคู่แข่ง

1 ต.ค. 2563

FTA สหภาพยุโรป-เวียดนาม เริ่มมีผลแล้ว เพิ่มแต้มต่อให้เศรษฐกิจเวียดนาม
ดูทั้งหมด
คำแนะนำดูทั้งหมด

21 พ.ค. 2561

ข้อควรระวังสำหรับการท่องเที่ยวในอิตาลี

21 พ.ค. 2561

ข้อควรระวังสำหรับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส

21 พ.ค. 2561

เกณฑ์การนำเงินมูลค่าเกิน 10,000 ยูโร เข้าและออกนอกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

21 พ.ค. 2561

รายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา

21 พ.ค. 2561

การยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศในภูมิภาคยุโรปที่ไม่มีสำนักงานในประเทศไทย

21 พ.ค. 2561

กองยุโรป 3 ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเภทเอกสารในการขอรับการตรวงลงตราสำหรับประเทศดังต่อไปนี้
ดูทั้งหมด