ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
เอเชีย – ยุโรป (ASEM) ยึดมั่นพหุภาคีนิยม ร่วมหารือแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิด-19
ดูทั้งหมด
กิจกรรม/การจัดประชุมของหน่วยงาน/ข่าวสถานเอกอัครราชทูตไทยในยุโรป ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
กิจกรรม/การจัดประชุมของหน่วยงาน ดูทั้งหมด
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน ของกรมยุโรป พ.ศ. 2564

24 ก.พ. 2564

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับลูกเรือประมง

2 ต.ค. 2563

วีดีทัศน์ชุดความรู้เกี่ยวกับการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting - ASEM) (English Version)

1 มิ.ย. 2563

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนไทยในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting–ASEM)

18 ก.ย. 2562

กระทรวงการต่างประเทศ เชิญคณะผู้แทนจากสถานทูตศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ที่ จ. นครศรีธรรมราช

30 ส.ค. 2562

ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

19 ม.ค. 2564

รับสมัครเยาวชนนักศึกษา ผู้ประกอบการ นักวิชาการ หรือ ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมโครงการ 4th Asia-Europe Foundation Young Leaders Summit (ASEFYLS4)

15 ม.ค. 2564

ทุนการศึกษาสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ระดับ ปริญญาตรี-ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564

13 ม.ค. 2564

เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลตุรกี (Turkish Scholarship) ประจำปีการศึกษา ค.ศ. ๒๐๒๑ ในระดับปริญญาตรี-โท-เอก

18 ธ.ค. 2563

นอร์ทมาซิโดเนียระงับการตรวจลงตราระยะสั้นให้แก่คนไทยที่ได้รับการตรวจลงตราจากสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และแคนาดา

14 ต.ค. 2563

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการของกรมยุโรป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

25 ก.ย. 2563

รองอธิบดีกรมยุโรปเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการดำเนินยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
ดูทั้งหมด
ข่าวน่าสนใจและเรื่องน่ารู้ดูทั้งหมด

23 ก.พ. 2564

นโยบายด้านอวกาศของสหภาพยุโรป

10 ก.พ. 2564

ใช้สินค้ารักษ์โลกเพียงพอแล้วหรือ หรือเราต้องลดการบริโภคลงด้วย

5 ก.พ. 2564

แผนยุทธศาสตร์การเงินเพื่อความยั่งยืนของสหภาพยุโรป

4 ก.พ. 2564

อียูมีกำหนดเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งทอที่ยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

1 ก.พ. 2564

มาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของอียูอาจออกมาในรูปแบบของระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยคาร์บอน (ไม่ใช่ภาษีคาร์บอน)

1 ก.พ. 2564

สหภาพยุโรปพิจารณาเสนอมาตรการกำหนดสีถุงขยะรีไซเคิล มุ่งเพิ่มอัตรารีไซเคิลใน EU
ดูทั้งหมด
คำแนะนำดูทั้งหมด

21 พ.ค. 2561

ข้อควรระวังสำหรับการท่องเที่ยวในอิตาลี

21 พ.ค. 2561

ข้อควรระวังสำหรับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส

21 พ.ค. 2561

เกณฑ์การนำเงินมูลค่าเกิน 10,000 ยูโร เข้าและออกนอกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

21 พ.ค. 2561

รายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา

21 พ.ค. 2561

การยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศในภูมิภาคยุโรปที่ไม่มีสำนักงานในประเทศไทย

21 พ.ค. 2561

กองยุโรป 3 ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเภทเอกสารในการขอรับการตรวงลงตราสำหรับประเทศดังต่อไปนี้
ดูทั้งหมด