การประชุม Political Consultations ไทย-โรมาเนีย ครั้งที่ 19

การประชุม Political Consultations ไทย-โรมาเนีย ครั้งที่ 19

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.ย. 2565

| 138 view

การประชุม Political Consultations ไทย-โรมาเนีย ครั้งที่ ๑๙

         เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ กระทรวงการต่างประเทศโรมาเนียได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Political Consultations ไทย-โรมาเนีย ครั้งที่ ๑๙ ณ กรุงบูคาเรสต์ โดยมีนางโอลิเวีย โทเดรีอัน (Olivia Toderean) อธิบดีกรมกิจการระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศโรมาเนีย และนายอสิ ม้ามณี อธิบดีกรมยุโรป เป็นประธานร่วมของการประชุมฯ และมีนางสาวดาว วิบูลย์พานิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เข้าร่วมด้วย

          ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีด้านต่าง ๆ อาทิ โอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน การส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและความมั่นคงทางไซเบอร์ ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม การเกษตร ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นในภูมิภาคที่มีความสนใจร่วมกัน

          การประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ไทยและโรมาเนียได้ติดตามพัฒนาการและขับเคลื่อนความสัมพันธ์ ระหว่างกัน รวมถึงเป็นการเตรียมการไปสู่การเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-โรมาเนียในปี ๒๕๖๖

          นอกจากนี้ อธิบดีกรมยุโรปได้เข้าเยี่ยมคารวะนายยูเลียน โฟตา (Iulian Fota) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศโรมาเนีย โดยทั้งสองได้หารือสถานการณ์ในยูเครน และผลกระทบของสถานการณ์ดังกล่าวต่อภูมิภาคยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

          อนึ่ง การประชุม Political Consultations ไทย-โรมาเนีย เป็นกลไกส่งเสริม ผลักดันและติดตามความร่วมมือไทย-โรมาเนียทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของสองประเทศ การประชุมครั้งล่าสุด (ครั้งที่ ๑๘) จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๘ หรือเมื่อ ๗ ปีที่แล้ว ระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส Asia-Europe Meeting (ASEM) ณ กรุงเทพฯ

       

* * * * *

 

The 19th Thailand-Romania Political Consultations

          On 26 August 2022, the Ministry of Foreign Affairs of Romania hosted the 19th Thailand-Romania Political Consultations in Bucharest. The meeting was co-chaired by Ms. Olivia Toderean, Director General for Global Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Romania, and Mr. Asi Mamanee, Director-General, Department of European Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand. H. E. Miss Dao Vibulpanich, Ambassador-designate of Thailand to Romania, also participated.

          The Thai and Romanian sides discussed ways to promote bilateral relations in various areas such as trade and investment, digital technology and cybersecurity as well as cooperation in the fields of tourism, culture and agriculture. The two sides also exchanged views and information on their respective regions.

          The 19th Thailand-Romania Political Consultations was a good opportunity for both sides to follow up on progress being made in Thai-Romanian bilateral cooperation as well as to prepare for the commemoration of the 50th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Thailand and Romania in 2023.

          Mr. Asi Mamanee also paid a courtesy call on H.E. Mr. Iulian Fota, State Secretary for Strategic Affairs of Ministry of Foreign Affairs of Romania. Both sides exchanged views on the situation in Ukraine and its impact on Europe and Southeast Asia.

          The Thailand-Romania Political Consultations is a forum for the Ministry of Foreign Affairs of Thailand and the Ministry of Foreign Affairs of Romania to promote, advance and take stock of the cooperation between Thailand and Romania at both bilateral and multilateral levels. The 18th Political Consultations was held 7 years ago, on 31 March 2015, on the sidelines of the Asia-Europe Meeting (ASEM) Senior Officials Meeting (SOM) meeting held in Bangkok.

* * * * *

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ