การจัดกิจกรรม ASEM Day ประจำปี 2566 ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดกิจกรรม ASEM Day ประจำปี 2566 ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 มี.ค. 2566

| 189 view

การจัดกิจกรรม ASEM Day ประจำปี 2566 ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

          เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 กรมยุโรปและคณะ International Relations and Global Affairs วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ASEM Day ประจำปี 2566 ที่ MUIC โดยมีคณบดี MUIC เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมดกว่า 100 คน

          ในช่วงพิธีเปิด นายอสิ ม้ามณี อธิบดีกรมยุโรปในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโส ASEM ของไทย ได้กล่าวเปิดกิจกรรมฯ โดยสะท้อนวัตถุประสงค์ของกิจกรรมฯ เพื่อเฉลิมฉลองวัน ASEM Day ซึ่งเป็นวันครบรอบ
การก่อกำเนิดของการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting: ASEM) ตลอดจนเล่าประสบการณ์
และข้อแนะนำจากการทำหน้าที่เจ้าหน้าที่อาวุโส ASEM เพื่อจุดประกายความสนใจของนักศึกษาเกี่ยวกับ ASEM ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับยุโรป ตลอดจนงานของกระทรวงการต่างประเทศ

           หลังจากนั้น คณะผู้แทนจากกรมยุโรปได้บรรยายเกี่ยวกับภูมิหลัง ลักษณะและพัฒนาการล่าสุดของ ASEM ตลอดจนได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาเอกสารผลลัพธ์การประชุมภายใต้กรอบ ASEM ก่อนเปิดให้นักศึกษาจำนวน 16 ทีม ทีมละ 5 คน ได้สวมบทบาทคณะผู้แทนสมาชิก ASEM เข้าร่วมการจำลองการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ASEM เพื่อเจรจาเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ ASEM
ซึ่งนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมฯ ด้วยความกระตือรือร้นและตั้งใจ และสามารถนำเสนอท่าทีของประเทศที่แต่ละทีมรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี โดยกรมยุโรปและ MUIC ได้มอบประกาศนียบัตรพร้อมกับรางวัลให้กับนักเรียน 3 รายที่มีผลงานโดดเด่น ผลลัพธ์เหล่านี้สะท้อนถึงความสำเร็จของกิจกรรมฯ ทั้งในแง่ของการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ ASEM ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมภาคการศึกษาและศักยภาพของเยาวชนไทย

          ASEM Day ตรงกับวันที่ 1 มีนาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันครบรอบการจัดการประชุมผู้นำ ASEM ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2539 ที่กรุงเทพฯ โดย ASEM ยังคงเป็นกรอบการประชุมระหว่างผู้นำเอเชียกับยุโรปเพียงกรอบเดียวจนถึงทุกวันนี้

* * * * * * * * * * * 

ASEM Day 2023 at Mahidol University International College

          On 1 March 2023, the Department of European Affairs and the Department of International Relations and Global Affairs, Mahidol University International College (MUIC), organised “ASEM Day 2023” at MUIC. The event began with remarks by MUIC Dean, welcoming all participants which numbered more than 100.  

          During the opening session, Mr. Asi Mamanee, Director-General of the Department of European Affairs and the ASEM Senior Official (SOM) for Thailand, highlighted the purpose of the ASEM Day event, which is to commemorate the founding of ASEM, when the 1st ASEM Summit was held in Bangkok in 1996. He also shared his experiences as ASEM SOM and gave suggestions on how to undertake text negotiations in the ASEM framework, with a view to sparking the students’ interest in ASEM, Thai-Europe relations, and the work of the Ministry of Foreign Affairs as a whole.  

          Representatives from the Department of European Affairs thereafter briefed the students on the history of ASEM, the latest developments, and negotiation within the ASEM process. The briefing was followed by a simulation of an ASEM Senior Officials’ Meeting to negotiate the outcome document of an ASEM Foreign Ministers’ Meeting. Sixteen teams of students (5 students per team) represented 16 ASEM members and took part in the simulation. The students showed great interest and motivation, and managed to convey the positions of their countries to the meeting successfully. Three students with outstanding performance received prizes and a certificate from the Department of European Affairs and MUIC. These outcomes demonstrate that the event managed to help raise ASEM awareness while supporting the educational sector and empowering the youth.  

          ASEM Day is celebrated on 1 March every year to commemorate the founding of the Asia-Europe Meeting (ASEM) on 1 March 1996, when the 1st ASEM Summit was held in Bangkok. To this day, ASEM remains the only dialogue forum specifically dedicated to Asia and Europe, and where their Leaders gather on a regular basis.

* * * * * * * * * * *

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ