เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมยุโรป

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมยุโรป

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 เม.ย. 2565

| 304 view

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมยุโรป

 

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ นายมาเร็ก ลิบชีตซกี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือกับนายอสิ ม้ามณี อธิบดีกรมยุโรป

ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายยินดีกับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-เช็กที่ดำเนินมาอย่างราบรื่น รวมทั้งเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือให้ครอบคลุมมิติต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ผลักดันส่งเสริมความร่วมมือผ่านกลไกทวิภาคี ที่ได้จัดตั้งขึ้นร่วมกัน โดยเฉพาะการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมด้านเศรษฐกิจไทย-สาธารณรัฐเช็ก เพื่อขับเคลื่อนผลประโยชน์ร่วมกัน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่จะสามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันในช่วงการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทย ปี ๒๕๖๕ และการดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปของสาธารณรัฐเช็กในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๖๕

 

**********

 

Ambassador of the Czech Republic to the Kingdom of Thailand paid a courtesy call on the Director-General of the Department of European Affairs

 

On 8 April 2022, H. E. Mr. Marek Libřický, Ambassador of the Czech Republic to the Kingdom of Thailand paid a courtesy call on Mr. Asi Mamanee, Director-General of the Department of European Affairs.

On this occasion, both sides expressed satisfaction with the cordial ties between Thailand and the Czech Republic as well as concurred to further deepen cooperation, particularly in the fields of trade, investment, tourism and defense industry. They also emphasised the promotion of bilateral relations through the existing mechanisms, especially the Joint Commission on Economic Cooperation (JEC) between Thailand and the Czech Republic in order to steer forward mutual interest in various areas and to strengthen closer relations between the two countries.

Both sides also exchanged views on issues that Thailand and the Czech Republic can work together to support Thailand's hosting of the APEC meetings in 2022 and the Czech Presidency of the Council of the European Union during the second half of 2022.

 

**********

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ