พิธีรับมอบรูปปั้นเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ เพื่อนำไปประดิษฐานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

พิธีรับมอบรูปปั้นเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ เพื่อนำไปประดิษฐานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

22 มี.ค. 2564

103 view

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป และนายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับมอบรูปปั้นเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ จากเคาท์ เจรัลด์ แวน เดอ สตราเทน พอนโธส (Count Gerald van der Straten Ponthoz) ผู้สืบเชื้อสายของเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจและประธานมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ ที่ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนางซีบีย์ เดอ การ์ทีเย ดีฟว์ (Sibille de Cartier d’Yves) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย และกรรมการมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ เข้าร่วมด้วย โดยจะนำรูปปั้นไปประดิษฐาน ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรเบลเยียมต่อไป

เจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ หรือ คุสตาฟ โรลิน-ยัคมินส์ (Gustave Rolin-Jaequemyns) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเบลเยียมและนักกฎหมายสัญชาติเบลเยียม ได้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาราชการทั่วไปในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างปี ๒๔๓๕-๒๔๔๔ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตั้งชาวต่างชาติเป็นเจ้าพระยาเทียบชั้นเสนาบดี โดยเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ ได้ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ อาทิ การเจรจากับรัฐบาลฝรั่งเศสกรณีพิพาทเรื่องดินแดนระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ถวายคำแนะนำแนวทางการศึกษาในต่างประเทศแด่พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การปรับปรุงระบบกฎหมายและการปกครองของสยามให้ทัดเทียมนานาประเทศ

รูปปั้นเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ เป็นรูปปั้นทองสำริด ออกแบบโดยนายเทอดคงทน ต่อติด ศิลปินชาวไทย โดยมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจได้มอบรูปปั้นเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ เพื่อนำไปประดิษฐานตามสถานที่สำคัญต่าง ๆ ทั้งในไทยและเบลเยียม เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจที่มีต่อไทย และต่อความสัมพันธ์ระหว่างเบลเยียมกับไทย

The handover ceremony of the statue of Chao Phya Abhai Raja Siammanukulkij to be erected at the Royal Thai Embassy in Brussels

On 19 March 2021, Mrs. Chulamanee Chartsuwan, Director-General of the Department of the European Affairs and H.E. Mr. Sek Wannamethee, Ambassador of Thailand to the Kingdom of Belgium received the statue of Chao Phya Abhai Raja Siammanukulkij from Count Gerald van der Straten Ponthoz, direct descendant of Chao Phya Abhai Raja Siammanukulkij and President of the Chao Phya Abhai Raja Siammanukulkij Foundation. H.E. Ms. Sibille de Cartier d’Yves, Ambassador of the Kingdom of Belgium to Thailand and other board members of the Foundation were also present at the handover ceremony. The statue will be erected at the Royal Thai Embassy in Brussels.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ