นายนีโคเลาส์ ไคเมนาคิส เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเฮลเลนิกประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป

นายนีโคเลาส์ ไคเมนาคิส เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเฮลเลนิกประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป

29 มี.ค. 2564

90 view

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 นายนีโคเลาส์ ไคเมนาคิส เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเฮลเลนิกประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป เนื่องในโอกาสที่อธิบดีกรมยุโรปเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยทั้งสองฝ่ายยินดีกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับกรีซ และได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะด้านการศึกษา ระหว่างสถาบันการศึกษาของทั้งสองประเทศ  

Ambassador of the Hellenic Republic to the Kingdom of Thailand paid a courtesy call on the Director-General of the Department of European Affairs

On 26 March 2021 H.E. Mr. Nicolaos Kaimenakis, Ambassador of the Hellenic Republic to the Kingdom of Thailand, paid a courtesy call on Mrs. Chulamanee Chartsuwan, Director-General of the Department of European Affairs, on the occasion of the latter’s assumption of duty. Both sides were satisfied with good bilateral relations and agreed to enhance cooperation in areas of mutual interest especially in the area of education between educational institutions of both countries.

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ