ขอเชิญเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย

23 ก.ย. 2564

668 view

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย

 

        กรมยุโรป และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก กระทรวงการต่างประเทศ โดยความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าวในปี ๒๕๖๕  

 

หลักการและเหตุผล

          ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซียได้เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสจักรวรรดิรัสเซีย ระหว่างวันที่ ๓-๑๑ กรกฎาคม ๒๔๔๐ และถือว่าการเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จักรวรรดิรัสเซีย เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๔๔๐ เป็นวันเริ่มต้นการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน โดยมีกำหนดจะครบรอบ 125 ปีในปี 2565

 

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

 

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ ๑๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล

 

การส่งผลงาน 

  1. ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ .JPG ที่มีความละเอียดสูง พร้อมทั้งคำอธิบายสั้นๆ (ไม่เกิน ๑

หน้ากระดาษ) เกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบ ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dea0504th@gmail.com และ thaiembassy.mow@mfa.mail.go.th โดยระบุชื่อ-สกุลของผู้ออกแบบและข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์)

  1. ผู้เข้าประกวดส่งผลงานได้คนละไม่เกิน ๓ ผลงาน
  2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมทั้งไม่เคยส่งเข้าประกวดใน

การประกวดอื่นใดมาก่อน

  1. กรณีที่ได้รับคัดเลือก ผู้ชนะการประกวดจะต้องส่งไฟล์ตราสัญลักษณ์ต้นฉบับที่ปรับปรุงผลงานขั้นสุดท้ายตามข้อคิดเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ (หากมี) ภายใน ๑๕ วัน

 

กำหนดการส่งผลงาน

ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

 

การประกาศผล

ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ของกรมยุโรป https://europetouch.mfa.go.th/

 

ติดต่อสอบถาม dea0504th@gmail.com และ thaiembassy.mow@mfa.mail.go.th