การประชุม Political Consultations ไทย-ฮังการี ครั้งที่ ๔

การประชุม Political Consultations ไทย-ฮังการี ครั้งที่ ๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ค. 2566

| 219 view

การประชุม Political Consultations ไทย-ฮังการี ครั้งที่ ๔

 

          เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Political Consultations ไทย-ฮังการี ครั้งที่ ๔ โดยมีนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย และนาย Ádám Stifter รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการีเป็นประธานร่วมฝ่ายฮังการี
 
          ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทย-ฮังการีที่มีมายาวนานกว่า ๕ ทศวรรษ โดยปี ๒๕๖๖ เป็นวาระครบรอบ ๕๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะจัดให้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองทั้งในไทยและในฮังการี พร้อมแสดงเจตจำนงที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือรายสาขาที่สำคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำ การศึกษา การเกษตร รวมทั้งได้เห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือในด้านใหม่ ๆ ที่ฮังการีมีความเชี่ยวชาญ อาทิ ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับประเด็นระหว่างประเทศและเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศต่อไป
 
          หลังการประชุม รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการีด้วย
 
          ในวันเดียวกัน นาย Ádám Stifter รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน และความร่วมมือที่มีอยู่และผลักดันความร่วมมือใหม่ๆ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
 
           อนึ่ง ระหว่างการเยือนไทย รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการีได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือภายใต้ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum สำหรับปี ค.ศ. ๒๐๒๓-๒๐๒๕ ร่วมกับ รศ.ดร. พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นการต่ออายุโครงการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ของรัฐบาลฮังการีให้แก่นักศึกษาไทยด้วย

* * * * * * * * * * *

 

4th Session of Thai-Hungarian Political Consultations

 

          On 3 May 2023, the Ministry of Foreign Affairs hosted the 4th Session of the Thai-Hungarian Political Consultations co-chaired by Ms. Busadee Santipitaks, Deputy Permanent Secretary, and Mr. Ádám Stifter, Deputy State Secretary, Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary.
 
          Both sides applauded the close and cordial relations between the two countries, which marked the 50th Anniversary in 2023, and celebratory activities will be held accordingly both in Thailand and Hungary. The Co-chairs further discussed current developments in Thai-Hungarian bilateral relations and pathways to widen and deepen areas of cooperation, especially in trade, investment, and current sectorial cooperation such as water management, education, and agriculture, as well as exploring new areas of cooperation in science and technology and electric vehicles. Moreover, both sides also exchanged views on international and regional issues of mutual interests and expressed commitment to cooperate further in the international fora.
 
          After the meeting, DPS hosted a luncheon in honour of the Hungarian Deputy State Secretary.
 
          On the same day, Deputy State Secretary of Hungary, also paid a courtesy call on Permanent Secretary Sarun Charoensuwan. Both sides discussed ways to promote trade, investment and current sectorial cooperation, and agreed to explore new areas of cooperation such as science and technology and electric vehicles.
 
           During this visit to Thailand, Deputy State Secretary of Hungary also signed the Memorandum of Understanding on Cooperation within the Framework of the Stipendium Hungaricum Programme for the Years 2023–2025 with Associate Professor Pasit Lorterapong (Ph.D.), Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. This cooperation is an extension of Hungary’s current scholarship programme for Thai students to study at the university level in Hungary.

* * * * * * * * * *

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ