ประกาศกรมยุโรป เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานและวางแผนโครงการยุทธศาสตร์การทูตแบบ Soft/Public Diplomacy ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศกรมยุโรป เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานและวางแผนโครงการยุทธศาสตร์การทูตแบบ Soft/Public Diplomacy ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 พ.ค. 2566

| 374 view

เอกสารประกอบ

ประกาศกรมยุโรป_รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ฯ_ปี_งปม._2566.pdf
application_form_DEA_66_1.doc
application_form_DEA_66_1.pdf