การหารือในระหว่างอาหารกลางวันระหว่างอธิบดีกรมยุโรป กับเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย

การหารือในระหว่างอาหารกลางวันระหว่างอธิบดีกรมยุโรป กับเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 มี.ค. 2565

| 247 view

การหารือในระหว่างอาหารกลางวันระหว่างอธิบดีกรมยุโรปกับเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย

 

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นายมาร์ก กุดดิง เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแด่นายอสิ ม้ามณี อธิบดีกรมยุโรป และคณะ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย พร้อมหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะการเตรียมการสำหรับการหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๔ ซึ่งฝ่ายสหราชอาณาจักรมีกำหนดจะเป็นเจ้าภาพจัดการหารือฯ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กรุงลอนดอน ทั้งนี้ การหารือเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าวถือเป็นกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือที่สำคัญในระดับผู้ช่วยรัฐมนตรี/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ครอบคลุมรอบด้าน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง การศึกษา และสาธารณสุข รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่อยู่ในความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ

 

*********************

 

Working Lunch between the Director-General of the Department of European Affairs and the Ambassador of the United Kingdom to Thailand

 

On 18 March 2022, H.E. Mr. Mark Gooding, Ambassador of the United Kingdom to Thailand, hosted a working lunch in honor of H.E. Mr. Asi Mamanee, Director-General of the Department of European Affairs, and the Department’s officials at the Ambassador’s residence. Both sides discussed ways to strengthen Thailand - United Kingdom relations, particularly with regard to the preparation for the 4th Thailand - United Kingdom Strategic Dialogue, to be hosted by the United Kingdom in June 2022 in London. The Thailand - United Kingdom Strategic Dialogue is the bilateral consultative mechanism at Vice Minister/Minister of State level of the two countries, which aims at enhancing and steering forward comprehensive cooperation in, among others, economic front, security, education, and health, as well as serves as a forum for exchanging views on topics of mutual concern and interest.

 

*********************

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ