Norse Atlantic Airways

Norse Atlantic Airways

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 พ.ย. 2566

| 86 view

            แอร์เวย์แก้ไข  

            เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโลได้เข้าร่วมพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ของสายการบิน Norse Atlantic เส้นทางกรุงออสโล-กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ N0091

            สายการบิน Norse Atlantic จะมีส่วนช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนอร์เวย์ ทั้งในด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับนอร์เวย์ และการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชน นอกจากนี้ การส่งเสริมการบินระหว่างนอร์เวย์กับไทยยังช่วยส่งเสริมการขนส่งสินค้าระหว่างกันด้วย

            เนื่องจากประเทศไทยมีธรรมชาติที่งดงาม อาหารอร่อย และมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์จึงเป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวนอร์เวย์ การเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์นี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการอำนวยความสะดวกในการนำอาหารทะเลจากนอร์เวย์ไปยังประเทศไทยด้วย อีกทั้งยังเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการคมนาคมขนส่งได้ฟื้นตัวจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 โดยสายการบิน Norse Atlantic จะช่วยเชื่อมโยงนอร์เวย์กับประเทศไทยโดยมีกรุงออสโลเป็นศูนย์กลาง

            นอกจากเที่ยวบินตรงเส้นทางกรุงออสโล-กรุงเทพฯ สายการบิน Norse Atlantic มีการเปิดบินแบบเช่าเหมาลำ (charter flight ) ไปยังจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ โดยในอนาคตอาจจะพิจารณาเพิ่มจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ในการบินแบบเส้นทางประจำ (scheduled flight)

 

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล