Edgars Rinkevics ประธานาธิบดีคนแรกในกลุ่ม EU ที่เปิดเผยอัตลักษณ์ของตน

Edgars Rinkevics ประธานาธิบดีคนแรกในกลุ่ม EU ที่เปิดเผยอัตลักษณ์ของตน

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.ค. 2566

| 525 view

latvia_(1)