การประชุม Political Consultations ครั้งที่ 2 และการหารือแนวทางขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย-สโลวาเกีย

การประชุม Political Consultations ครั้งที่ 2 และการหารือแนวทางขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย-สโลวาเกีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ย. 2566

| 79 view

         เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายอสิ ม้ามณี อธิบดีกรมยุโรป เป็นประธานการประชุม Political Consultations ไทย-สโลวาเกีย ครั้งที่ 2 ร่วมกับนาย Michal Pavúk อธิบดีกรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศสโลวาเกีย ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยเฉพาะการส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์ ความร่วมมือทางวิชาการ และความร่วมมือทางกงสุล รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นระหว่างประเทศ

*******

         On 30 August 2023, Mr. Asi Mamanee, Director-General of the Department of European Affairs, co-chaired the second session of the Thai-Slovak Political Consultations with Mr. Michal Pavúk, Director-General of Political Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Slovakia. The meeting was an occasion to discuss about measures to move forward Thai-Slovak relations, especially promotion of economic cooperation, technical cooperation and consular cooperation. International issues of mutual interests were also discussed during the meeting.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ