แนวทางการปฏิบัติในการให้หรือรับของขวัญของผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงฯ

แนวทางการปฏิบัติในการให้หรือรับของขวัญของผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 มิ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 มิ.ย. 2566

| 830 view

เอกสารประกอบ

Infographic_แนวทางการปฏิบัติในการให้หรือรับของขวัญของผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงฯ.pdf