อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ประจำประเทศไทย พบหารือกับรักษาการอธิบดีกรมยุโรป

อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ประจำประเทศไทย พบหารือกับรักษาการอธิบดีกรมยุโรป

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ก.พ. 2567

| 791 view

อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ประจำประเทศไทย

พบหารือกับรักษาการอธิบดีกรมยุโรป

 

                   เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร. Jean-Pierre Verbiest ที่ปรึกษาและอุปทูต
สถานเอกอัครราชทูตรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ประจำประเทศไทย ได้พบหารือกับ
นางสาวสมฤดี พู่พรอเนก รักษาการอธิบดีกรมยุโรป โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม
และโครงการความช่วยเหลือของรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ด้านมนุษยธรรมในประเทศไทย
และการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต ๔๐ ปี ระหว่างไทยกับรัฐอธิปไตยทหาร
ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา รวมทั้งความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงด้านไปรษณีย์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา

          ปีนี้เป็นปีแห่งการครบรอบ 40 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง
ไทยกับรัฐอธิปไตยทหารออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ซึ่งมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2527 โดยรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา (หรือ ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา)
เป็นหนึ่งในองค์กรที่เก่าแก่ที่สุดในวัฒนธรรมโลกตะวันตกและโลกศาสนาคริสต์ มีสถานะทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศและถือเป็นรัฐอธิปไตยรัฐหนึ่ง


* * * * * * *

 

Charge d’Affaires, a.i., Embassy of the Sovereign Military Order of Malta
to Thailand paid a courtesy call on Acting Director-General

of the Department of European Affairs

 

On 14 February 2024, Dr. Jean-Pierre Verbiest, Counsellor and Charge d’Affaires, a.i., Embassy of the Sovereign Military Order of Malta to Thailand, paid a courtesy call on Ms. Somrudee Poopornanake, Acting Deputy
Director-General of the Department of European Affairs.

Both sides exchanged views on activities and humanitarian assistance projects carried out in Thailand by the Sovereign Military Order of Malta. Both sides also exchanged views on the activities to celebrate the 40th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Thailand and the Sovereign Military Order of Malta, as well as the possibility of the Agreement between
the Sovereign Military Order of Malta and the Kingdom of Thailand on Postal Service.

This year marks the 40th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Thailand and the Sovereign Military Order of Malta, which was established on 4th September 1984. The Order of Malta is one of the oldest institutions of Western and Christian civilization. It is also a subject of international law.

* * * * * * *

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ