อธิบดีกรมยุโรปหารือกับอุปทูตยูเครนประจำประเทศไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

อธิบดีกรมยุโรปหารือกับอุปทูตยูเครนประจำประเทศไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

11 ม.ค. 2565

41 view

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 นายอสิ ม้ามณี อธิบดีกรมยุโรป ได้หารือกับนายพาฟโล โอเรล (Mr. Pavlo Orel) อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อเตรียมการประชุมปรึกษาหารือทางการเมือง (Political Consultations) ครั้งที่ 3 ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ซึ่งฝ่ายไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงไตรมาสแรก ของปี 2565 การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อรักษาพลวัตความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ดีระหว่างกัน และขับเคลื่อนความร่วมมือที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะการค้า การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาค

Meeting between Director-General of the Department of European Affairs and Chargé d'affaires, Embassy of Ukraine in Thailand via video conferencing

On 6 January 2022, Mr. Asi Mamanee, Director-General of the Department of European Affairs, discussed with Mr. Pavlo Orel, Chargé d'affaires, Embassy of Ukraine in Thailand via video conference in preparations for the 3rd Political Consultations between the Ministry of Foreign Affairs of Thailand and the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. The Political Consultations, hosted by Thailand via video conference in the first quarter of 2022, aims at maintaining the dynamic relations between the two countries as well as driving forward potential cooperation in trade, tourism, science, technology and innovation. Moreover, both sides also took this opportunity to exchange views on situations in the respecitve regions.

----------------------------

กองยุโรปตะวันออก กรมยุโรป
6 มกราคม 2565

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ