อธิบดีกรมยุโรปพบหารือกับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

อธิบดีกรมยุโรปพบหารือกับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 มี.ค. 2566

| 66 view

อธิบดีกรมยุโรปพบหารือกับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

           เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ นายเร็มโก โยฮันเนิส ฟัน ไวน์คาร์เดิน (H.E. Mr. Remco Johannes van Wijngaarden) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ได้เข้าพบนายอสิ ม้ามณี อธิบดี กรมยุโรป ที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย - เนเธอร์แลนด์ และติดตามสถานะความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การจัดประชุมครั้งต่อไปภายใต้กลไกการประชุมหารือ ทางการเมืองไทย - เนเธอร์แลนด์ การแก้ไขเพิ่มเติมและการเจรจาความตกลงทวิภาคีระหว่างกัน การขอเสียง/แลกเสียงเลือกตั้งในกรอบองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครน  

* * * * * * * * * * * 

Director-General of the Department of European Affairs held a meeting with Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to Thailand

           On 9 March 2023, Mr. Asi Mamanee, Director-General of the Department of European Affairs held a meeting with H.E. Mr. Remco Johannes van Wijngaarden, Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to Thailand, at the Ministry of Foreign Affairs. Both sides discussed bilateral relations and followed up on cooperation in various areas, namely, the convening of the next session of Thailand - the Netherlands Political Consultations, the ongoing negotiation of bilateral agreements, as well as both sides’ candidatures in the framework of international organisations. They also exchanged views on the situation in Ukraine.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ