อธิบดีกรมยุโรปพบหารือกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

อธิบดีกรมยุโรปพบหารือกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ต.ค. 2566

| 180 view

7707512D-1E67-466B-A28F-B380E7EF05EC

            เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายอสิ ม้ามณี อธิบดีกรมยุโรปได้พบหารือกับนายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ ในประเทศภูมิภาคยุโรป ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการโรงแรมและธุรกิจร้านอาหารในประเทศยุโรปหลายประเทศ อาทิ สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมนี ออสเตรีย โปรตุเกส สหราชอาณาจักร ฮังการี สาธารณรัฐเช็ก โดยเฉพาะในอิตาลี บริษัทไมเนอร์ฯ เป็นเครือโรงแรมที่มีการลงทุนขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๔ ของประเทศ และมีการลงทุนธุรกิจร้านอาหารไทยร่วมกับบริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ในสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าภาคธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ โดยบริษัทฯ ยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมและภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศและกรมยุโรปอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่วมการหารือกับกลุ่มธุรกิจและภาคเอกชนของประเทศยุโรปร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป