สภายุโรปผลักดันภาษีดิจิทัล ย้ำประเทศที่สามต้องขึ้นทะเบียนในประเทศสมาชิกที่ทำธุรกิจ

สภายุโรปผลักดันภาษีดิจิทัล ย้ำประเทศที่สามต้องขึ้นทะเบียนในประเทศสมาชิกที่ทำธุรกิจ

23 มี.ค. 2564

86 view

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ส.ส. ยุโรปจำนวน 568 ราย ลงมติผ่านร่างคำแนะนำให้คณะกรรมาธิการยุโรปเปลี่ยนแปลงร่างกฎหมายด้านภาษีดิจิทัล เพื่อติดตามและเก็บภาษีจากการทำธุรกิจออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยร่างกฎหมายฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบังคับให้แพลตฟอร์มดิจิทัลรายงานรายได้ทั้งหมดที่ได้รับจากการขายสินค้าและบริการบนโลกออนไลน์ รวมถึงกำหนดให้หน่วยงานด้านภาษีของแต่ละสมาชิกจะต้องแบ่งปันข้อมูลกันให้รวดเร็วขึ้น (จากเดิมที่ใช้เวลากว่า 6 เดือนในการแบ่งปันข้อมูล ให้เหลือ 3 เดือนเท่านั้น)

โดยบริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลจากประเทศที่สามจะต้องขึ้นทะเบียนในสหภาพยุโรป และต้องรายงานธุรกรรมการซื้อขายในประเทศสมาชิกที่เลือกขึ้นทะเบียน ซึ่งต้องเป็นประเทศสมาชิกที่บริษัทมีการธุรกรรมหลัก ทั้งนี้ ส.ส. ยุโรป ได้เสนอให้มีมาตรการลงโทษ อาทิ มาตรการคว่ำบาตรที่สอดคล้องกันสำหรับแพลตฟอร์มที่ไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการรายงานรายได้ของตน

ส่วนในเรื่องของการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านภาษี สภายุโรปเสนอว่า ควรมีการปรับปรุง เพื่อร่นระยะเวลาที่หน่วยงานฯ ใช้ในการแบ่งปันข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกให้รวดเร็วขึ้นจากเดิมที่ใช้เวลากว่า 6 เดือนในส่งข้อมูลให้เหลือ 3 เดือนเท่านั้น โดยสภายุโรปได้เรียกร้องให้สหภาพยุโรปจัดทำรายงานการประเมินระบบการจัดเก็บภาษีรายประเทศ รวมถึงประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ภายในปี ค.ศ. 2022

***************

ขอขอบคุณทีมงาน Thaieurope.net

ที่มา: https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210304IPR99217/better-cooperation-between-national-authorities-on-taxation-of-digital-trading

Credit ภาพปก https://www.ft.com/content/1cbff630-2d09-11e8-9b4b-bc4b9f08f381

 

EU_Digital_tax

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ