รองอธิบดีกรมยุโรปเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการดำเนินยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

รองอธิบดีกรมยุโรปเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการดำเนินยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

8 ก.ย. 2563

1,641 view

รองอธิบดีกรมยุโรปเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการดำเนินยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายพงศ์ปราชญ์ มากแจ้ง รองอธิบดีกรมยุโรป ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการดำเนินยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ตามคำเชิญของคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ในการประชุมเรื่อง “พิจารณาศึกษายุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย” โดยได้ร่วมให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์และกรอบยุทธศาสตร์ในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ผลสำเร็จของการดำเนินความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรม และแนวทางการดำเนินยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของไทยต่อกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียภายหลังสถานการณ์ COVID-19 โดยเฉพาะการส่งเสริมการค้าการลงทุนจากกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย การให้ความช่วยเหลือคนไทยกลับประเทศ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไตรภาคีเพื่อให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านของไทย รวมถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียด้านการศึกษา สาธารณสุข การท่องเที่ยว ฯลฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ