พิธีมอบรางวัล Nobel Peace Prize ประจำปี ค.ศ. 2021 (2564)

พิธีมอบรางวัล Nobel Peace Prize ประจำปี ค.ศ. 2021 (2564)

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,017 view

พิธีมอบรางวัล Nobel Peace Prize ประจำปี ค.ศ. 2021 (2564)

            พิธีมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ (Nobel Peace Prize) ประจำปี ค.ศ. 2021 จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยในปีนี้ผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวได้แก่ นางสาว Maria Ressa ผู้สื่อข่าวชาวฟิลิปปินส์ และนาย Drmitry Muratov ผู้สื่อข่าวชาวรัสเซีย โดยผู้ได้รับรางวัลได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ ๕ แห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ รวมทั้งเข้าร่วมงานแถลงข่าวและเข้าพบนาย Jonas Gahr støre นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ ทั้งนี้ มีการกล่าวสุนทรพจน์ในระหว่างพิธีมอบรางวัลจาก ๓ บุคคล ดังต่อไปนี้

          ๑. สุนทรพจน์โดยนาง Berit Reiss-Andersen ประธานคณะกรรมการโนเบลราชอาณาจักรนอร์เวย์

            การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเครื่องหมายหลักของประชาธิปไตยซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการป้องกันการเกิดสงครามและความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพูดและการเสนอข้อมูลข่าวสารแสดงถึงการมีเสรีภาพในการแสดงออกของภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแสดงความเห็นทางการเมืองซึ่งสะท้อนถึงความมั่นใจของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล อาทิ ค่านิยมประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสรีภาพในการพูด และเสรีภาพที่สื่อมวลชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นถือเป็นอาวุธสำคัญในการปกป้องประชาธิปไตยและการต่อสู้กับพัฒนาการที่ทำลายสังคมในยุคปัจจุบันโดยมีความเป็นจริงเป็นเป้าหมาย

          ๒. สุนทรพจน์โดยนางสาว Maria Ressa  ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ Rappler

            ผู้สื่อข่าวทั่วโลกต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการดำรงไว้ซึ่งการเผยแพร่ความจริงรวมถึงการสอดส่องการใช้อำนาจให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง เว็บไซต์ Rappler จึงมีเป้าหมายในการแสดงถึงความผิดปกติของสังคมปัจจุบันที่ขาดการบังคับใช้กฎหมายและไม่มีวิสัยทัศน์ด้านประชาธิปไตยซึ่งเป็นการส่งเสริมระบอบเผด็จการ เว็บไซต์ดังกล่าวจึงเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการสร้างสรรค์โลกที่ดีงาม ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลตามความจริงของผู้สื่อข่าวจะสูญเสียความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต เนื่องจากถูกโจมตีอย่างรุนแรงจากฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากข่าวสารที่เผยแพร่ อย่างไรก็ดี การถูกโจมตีก็สามารถเป็นหลักฐานสำคัญของการใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เว็บไซต์ดังกล่าวให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

          ๓. สุนทรพจน์โดยนาย Drmity Andreyevich ผู้ร่วมก่อตั้งหนังสือพิมพ์ Novaja Gazeta

            ปัจจุบันประชาธิปไตยมีความถดถอยลงเนื่องจากผู้อยู่ในอำนาจใช้อำนาจไปในทางที่ไม่ถูกต้องโดยแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีและความรุนแรงเป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างความก้าวหน้า ซึ่งเป็นการปิดกั้นเสรีภาพทางข้อมูล มโนธรรม และการพูดโดยสันติ ความก้าวหน้าและสิทธิมนุษยชนซึ่งส่งผลให้ระบอบเผด็จการได้รับความรับนิยมมากขึ้น ดังนั้น สื่อมวลชนในรัสเซียมีความสำคัญอย่างมากต่อความก้าวหน้าของประเทศและเป็นเสมือนยาต้านระบอบเผด็จการ อีกด้วย

            ทั้งนี้ รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพสำหรับทั้งสองบุคคลในปีนี้ถูกเชื่อมโยงกับผู้ที่ได้รับรางวัลในปี พ.ศ. ๒๔๗๘  นาย Carl Von Ossietzky ชาวเยอรมนี บรรณาธิการนิตยาสารรายสัปดาห์ Die WeltBühne ผู้ซึ่งได้รับรางวัลหลังจากเผยแพร่ข้อมูลการติดอาวุธที่ผิดกฎหมายของกองทัพสหพันธรัฐเยอรมนี ในช่วงการปกครองของนาย Adolf Hitler แต่กลับถูกคุมขังในค่ายกักกันของนาซีแทนการเดินทางมาเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโนเบลสันติภาพ

*************************

กรมยุโรป

กองยุโรปกลาง

ธันวาคม ๒๕๖๔