ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนกระทรวสงการต่างประเทศให้เป็นองค์กรคุณธรรมและกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนกระทรวสงการต่างประเทศให้เป็นองค์กรคุณธรรมและกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.พ. 2567

| 265 view

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนกตให้เป้นองค์กรคุณธรรม