ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการติดตามพัฒนาการในยุโรป (Europe Watch) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการติดตามพัฒนาการในยุโรป (Europe Watch) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 มี.ค. 2565

| 345 view

เอกสารประกอบ

ประกาศ_ผู้มีสิทธิสัมภาษณ์_Europe_Watch.pdf