ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการติดตามพัฒนาการในยุโรป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการติดตามพัฒนาการในยุโรป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 มี.ค. 2565

| 184 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผลการคัดเลือก_Europe_Watch_2565.pdf