ประกาศกรมยุโรป เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศกรมยุโรป เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 พ.ย. 2566

| 145 view

เอกสารประกอบ

ประกาศกรมยุโรป_เรื่อง_ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก_จนท._ปี_งปม._2567.pdf
application_form_DEA_1.pdf
application_form_DEA_1.doc