บริษัท Danish Crown ผู้ผลิตเนื้อสุกรรายใหญ่ที่สุดของเดนมาร์กเปลี่ยนมาผลิต plant-based products

บริษัท Danish Crown ผู้ผลิตเนื้อสุกรรายใหญ่ที่สุดของเดนมาร์กเปลี่ยนมาผลิต plant-based products

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 974 view

บริษัท Danish Crown ผู้ผลิตเนื้อสุกรรายใหญ่ที่สุดของเดนมาร์กเปลี่ยนมาผลิต plant-based products

๑. บริษัท Danish Crown ผู้ผลิตเนื้อสุกรรายใหญ่ที่สุดของราชอาณาจักรเดนมาร์กได้ออกผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ จากพืช (plant-based products) พร้อมรับประทาน ภายใต้แบรนด์ Den Grønne Slagter (The Green Butcher) โดยใช้ผักออร์แกนิกและไม่มีส่วนประกอบของถั่วเหลือง ซึ่งมี ๘ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ โปรตีนบด (Veggie Fars) โปรตีนหั่นชิ้น (Veggie Bites) โปรตีนเบอร์เกอร์ (Veggie BBQ burger) โปรตีนชุบแป้งทอด (Veggie Nuggets) โปรตีนก้อนทอด (Veggie Deller) และโปรตีนในรูปแบบอาหารอินเดียปรุงสำเร็จ เช่น Veggie Biryani และ Veggie Tandoori โดยวางจำหน่ายตามร้านค้าปลีกทั่วประเทศ

๒. ผลการศึกษาล่าสุดจากเว็บไซต์ ScienceDirect รายงานว่า ประมาณ ๑ ใน ๓ ของชาวเดนมาร์กได้ลดปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์ และร้อยละ ๑๑.๕ ได้มีการวางแผนที่จะลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลงเช่นกัน ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าว มีความสอดคล้องกับข้อมูลของบริษัท Danish Crown ในปีที่ผ่านมา อีกทั้งการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภค พบว่า ๒ ใน ๓ ของชาวเดนมาร์กวางแผนที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์จากพืชมากขึ้น ซึ่งคาดว่าความต้องการในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จะมีมากถึง ๕๐๐,๐๐๐ มื้อต่อสัปดาห์ในอนาคต ดังนั้น บริษัท Danish Crown จึงต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดหาผลิตภัณฑ์จากพืชที่หลากหลายรูปแบบและมีคุณภาพสำหรับผู้บริโภคเพื่อการประกอบอาหาร

๓. ปัจจุบันบริษัท Danish Crown ถือเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารรายใหญ่ของโลกซึ่งสามารถเข้าถึงตลาดในมากกว่า ๑๓๐ ประเทศทั่วโลก โดยเป็นบริษัทแปรรูปเนื้อสัตว์รายใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป โดยมีฐานการผลิตทั้งในเดนมาร์ก สหราชอาณาจักร และหลายประเทศในยุโรปรวมทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ บริษัทได้มีเป้าหมายที่จะลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศลงร้อยละ ๕๐ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ และประกอบกิจการอย่าง climate neutral ในปี ค.ศ. ๒๐๕๐

๔. บริษัท Danish Crown ให้คำมั่นที่จะเป็นผู้นำเรื่องผลิตเนื้อสัตว์อย่างยั่งยืน โดยลดกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและลดความเสี่ยงจากโรคระบาด เนื่องจากเนื้อสัตว์ถือเป็นประเด็นที่สำคัญด้านความมั่นคงและความเป็นอยู่ของมนุษย์ในอนาคต นอกจากนี้ จากรายงานขององค์กรสหประชาชาติ คาดการณ์ว่าภายในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ จำนวนประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นถึง ๑๐ พันล้านคน ดังนั้น บริษัท Danish Crown จึงจำเป็นต้องเสนอทางเลือกที่ยั่งยืนให้แก่ผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์จากพืช (plant-based products) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคสามารถรับประทานเนื้อสัตว์ในปริมาณที่เหมาะสม

 

*************************

กรมยุโรป

กองยุโรปกลาง

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕