นายเกส ปีเตอร์ ราเดอ เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป

นายเกส ปีเตอร์ ราเดอ เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป

17 มี.ค. 2564

121 view

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 นายเกส ปีเตอร์ ราเดอ เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป เนื่องในโอกาสที่อธิบดีกรมยุโรปเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยทั้งสองฝ่ายยินดีกับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์ รวมทั้งได้หารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและมีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ นวัตกรรมอาหาร ความยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านการบริหารจัดการน้ำ และข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจหมุนเวียนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและเนเธอร์แลนด์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 และ 17 มีนาคน 2564 ตามลำดับ

Ambassador of the Netherlands to the Kingdom of Thailand paid a courtesy call on Director-General of the Department of European Affairs

On 12 March 2021, H.E. Mr. Kees Pieter Rade, Ambassador of the Netherlands to the Kingdom of Thailand, paid a courtesy call on Mrs. Chulamanee Chartsuwan, Director-General of the Department of European Affairs, on the occasion of the latter’s assumption of duty. Both sides expressed satisfaction with good relations between Thailand and the Netherlands. Moreover, both sides agreed to enhance concrete cooperation in areas of mutual interest, especially in the economic sector, food innovation, sustainability and climate change. Both sides looked forward to the signing of the MoU on water resources management and the Agreement on cooperation in the field of environmental management and circular economy which will take place on 15 and 17 March 2021 respectively.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ