นายอันดรีย์ เบชตา เอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป

นายอันดรีย์ เบชตา เอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป

8 มี.ค. 2564

857 view

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 นายอันดรีย์ เบชตา เอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ
นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป เนื่องในโอกาสที่อธิบดีกรมยุโรปเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยทั้งสองฝ่าย
ยินดีกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับยูเครน และได้หารือการส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน

Ambassador of Ukraine to the Kingdom of Thailand paid a courtesy call on Director-General of the Department of European Affairs

 

On 5 March 2021 H.E. Mr. Andrii Beshta, Ambassador of Ukraine to the Kingdom of Thailand, paid a courtesy call on H.E. Mrs. Chulamanee Chartsuwan, Director-General of the Department of European Affairs, on the occasion of the latter’s assumption of duty. Both sides were satisfied with good relations between Thailand and Ukraine, and discussed enhancement of bilateral cooperation in areas of mutual interest.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ