การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (SOM) ระหว่างไทย-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 17 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ณ กระทรวงการต่างประเทศ

การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (SOM) ระหว่างไทย-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 17 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ณ กระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 มิ.ย. 2567

| 55 view

S__34930726_0

อธิบดีกรมยุโรปของไทยและรองอธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศของสหภาพยุโรป (อียู) เป็นประธานการร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-อียู (Thai-EU Senior Officials’ Meeting) ครั้งที่ 17 ณ กระทรวงการต่างประเทศ

          เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 นางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ อธิบดีกรมยุโรป และนาง Paola Pampaloni รองอธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศของอียู เป็นประธานร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-อียู ครั้งที่ 17 ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปและประเทศไทย และหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะการดำเนินการตามกรอบความตกลงความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้าน (Thailand-EU Comprehensive Partnership and Cooperation Agreement: Thai-EU PCA) การเจรจา FTA ไทย-อียู และการขอยกเว้นการตรวจลงตราเข้าเขตเชงเกนสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้า ความมั่นคง การต่อต้านการทำประมง IUU การรักษาสิ่งแวดล้อมและการปกป้องสิทธิมนุษยชน อีกทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศอื่น ๆ อีกด้วย

         การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-สหภาพยุโรปเป็นเวทีการหารือเพื่อทบทวนความสัมพันธ์ไทย-สหภาพยุโรปในภาพรวม ที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมฯ (Joint Committee) ซึ่งฝ่ายอียูจะเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งแรกในปีหน้า

************

On 4 June 2024, Mrs. Krongkanit Rakcharoen, Director-General of the Department of European Affairs, and Ms. Paola Pampaloni, Deputy Managing Director for Asia Pacific, European External Action Service (EEAS), co-chaired the 17th Thai-EU Senior Officials’ Meeting (17th Thai-EU SOM)


             Both sides exchanged views on current political and economic developments in their respective regions and reaffirmed their commitment to moving forward Thailand-EU bilateral ties, especially the implemention of Thailand-EU Comprehensive Partnership and Cooperation Agreement (Thai-EU PCA), Thai-EU FTA negotiations and the Visa-free Schengen for Thai passport holders.  Both sides reaffirmed their commitment to strengthening cooperation in the areas of trade, security, combatting IUU fishing, protection of environment and human rights. In addition, both sides also shared views on global and regional issues. 

Thai-EU Senior Officials’ Meeting is a significant platform for Thailand and the EU to review and plan the future direction of the bilateral relations. Co-chaired by both sides, the meeting is held annually in Bangkok or Brussels alternately.  Thailand and the EU look forward to the establishment of the Joint Committee and the first meeting to be hosted by the EU next year.

**********

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ