ข่าวประมง IUU

การประชุม SeaWeb Seafood Summit ครั้งที่ ๑๕

1 ก.ค. 2562

รัฐบาลไทยร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติจัดงานวันสากลในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

1 ก.ค. 2562

ไทยร่วมกับตำรวจสากลจับกุมเรือประมงผิดกฏหมาย

28 ม.ค. 2562

ไทยเดินหน้าเตรียมให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188

28 ม.ค. 2562

สหภาพยุโรปประกาศปลดใบเหลืองภาคประมงไทย

28 ม.ค. 2562

TVC 3 Livelihood (French)

7 ก.ย. 2561

TVC 3 Livelihood (Spanish)

7 ก.ย. 2561

TVC 3 Livelihood (English)

7 ก.ย. 2561

TVC 2 Enforcement (French)

7 ก.ย. 2561