ข่าวประชาสัมพันธ์

อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคอซอวอประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ

12 ก.ค. 2567

พิธีลงนามความตกลงระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ Instituto Cervantes ประจำกรุงมะนิลา

12 ก.ค. 2567

เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมยุโรปเนื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่

9 ก.ค. 2567

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมยุโรปในโอกาสเข้ารับหน้าที่

1 ก.ค. 2567

กรมยุโรปผลักดันความร่วมมือด้านสิทธิเด็กในกรอบ OSCE

14 มิ.ย. 2567

การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (SOM) ระหว่างไทย-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 17 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ณ กระทรวงการต่างประเทศ

6 มิ.ย. 2567

รองอธิบดีกรมยุโรปให้การต้อนรับคณะ Royal College of Defence Studies สหราชอาณาจักร

21 พ.ค. 2567

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2566 กรมยุโรป

15 พ.ค. 2567

รองอธิบดีกรมยุโรปพบหารือคณะผู้แทนคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ กระทรวงการต่างประเทศ

15 พ.ค. 2567