ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมยุโรปร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม

29 มี.ค. 2566

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งมนตรีฝ่ายไทยประจำ มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation: ASEF)

21 ก.พ. 2566

กรมยุโรปประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy

27 ม.ค. 2566

อียูเสนอร่างกฎหมายห่วงโซ่อุปทาน ผลักดันให้ทั่วโลกทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

17 พ.ค. 2565

งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด

1 ก.พ. 2565

การส่งมอบวัคซีนโควิด-๑๙ ยี่ห้อ Pfizer จากรัฐบาลสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ให้รัฐบาลไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

17 ธ.ค. 2564

ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย

3 ธ.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์ ASEAN Universities: Capacity Building Workshop on Inclusion in International Higher Education in ASEAN

2 พ.ย. 2564

‘อีอีซี’ พร้อมเดินหน้าเป็นฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนระดับโลก

1 ก.ค. 2564