ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษาด้านแฟชั่นจากสถาบัน Milano Fashion Institute ที่เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี สำหรับปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024)

29 ส.ค. 2566

ประกาศกรมยุโรป เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมยุโรป 2566

18 ส.ค. 2566

แนวทางการปฏิบัติในการให้หรือรับของขวัญของผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงฯ

19 มิ.ย. 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรกรมยุโรป เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานเชิงรุกกับประเทศในภูมิภาคยุโรป ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง

28 เม.ย. 2566

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

24 เม.ย. 2566

การมอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

4 เม.ย. 2566

ประกาศกรมยุโรป เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3 เม.ย. 2566

กรมยุโรปร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม

29 มี.ค. 2566

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งมนตรีฝ่ายไทยประจำ มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation: ASEF)

21 ก.พ. 2566