ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนกระทรวสงการต่างประเทศให้เป็นองค์กรคุณธรรมและกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2567

13 ก.พ. 2567

International Film Festival of Cyprus

12 ม.ค. 2567

ขบวนการคอลเซ็นเตอร์ระบาด แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่่สถานเอกอัครราชทูต

2 ม.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

1 ธ.ค. 2566

การเข้าร่วมการประชุม OSCE Ministerial Council ครั้งที่ 30 ของนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ผช.รมต. ประจำ กต. ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2566 ณ กรุงสกอเปีย สาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนีย

29 พ.ย. 2566

รองอธิบดีกรมยุโรปกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือกับสหราชอาณาจักร

28 พ.ย. 2566

ผู้แทนพิเศษรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี OIF (CMF) ครั้งที่ 44 และการประชุมคณะมนตรีถาวร OIF (CPF) ครั้งที่ 124 ณ กรุงยาอุนเด สาธารณรัฐแคเมอรูน

23 พ.ย. 2566

ทุนการศึกษาด้านแฟชั่นจากสถาบัน Milano Fashion Institute ที่เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี สำหรับปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024)

29 ส.ค. 2566

ประกาศกรมยุโรป เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมยุโรป 2566

18 ส.ค. 2566