วันที่นำเข้าข้อมูล 25 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 เม.ย. 2566

| 153 view

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต >> คลิกที่นี่

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งปม.2566 รอบ 6 เดือนแรก >> คลิกที่นี่

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งปม.2565 >> คลิกที่นี่