วันที่นำเข้าข้อมูล 29 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 เม.ย. 2567

| 144 view

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

กรมยุโรป ไม่มีแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   ในวงเงินเกิน 500,000 บาท