ติดต่อเรา

 
 
ข้อมูลการติดต่อ :
ที่ตั้ง : กระทรวงต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0-2203-5000 ต่อ 13192 และ 13180, Fax : 0-2625-3718
Email : thai.europetouch@gmail.com