กรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้าน (PCA)ดูทั้งหมด
ประวัติการเจรจา PCA

3 มี.ค. 2566

พิธีลงนามร่าง PCA ไทย-อียู

3 มี.ค. 2566

งานแถลงข่าวการลงนามร่าง PCA ไทย-อียู

1 มี.ค. 2566

ผลการสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของร่าง PCA ไทย-อียู

1 มี.ค. 2566

ผลการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของร่างกรอบความตกลง PCA ไทย-อียู หัวข้อ “ค่านิยมพื้นฐานและความร่วมมือภายใต้ PCA” ในวันที่ 8 มีนาคม 2566

27 มี.ค. 2566

ถาม-ตอบ เรื่องร่างกรอบความตกลง PCA ไทย-EU ภายใต้ความสัมพันธ์ไทย-EU ยุคใหม่

1 มี.ค. 2566

ดูทั้งหมด