ข้อควรระวังสำหรับการท่องเที่ยวในอิตาลี

ข้อควรระวังสำหรับการท่องเที่ยวในอิตาลี

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 พ.ค. 2561

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 11,795 view
 
  1. ไม่แนะนำให้ผู้หญิงเดินทางลำพัง เนื่องจากจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพซึ่งทำงานเป็นขบวนการได้ง่าย
  2. ระมัดระวังหนังสือเดินทาง โดยเก็บให้มิดชิด และถ่ายสำเนาหน้าหนังสือเดินทางและหน้าวีซ่า
    แยกต่างหาก
  3. พกเงินสดติดตัวเท่าที่จำเป็นและควรเก็บแยกไว้หลาย ๆ ที่ ร้านค้าและร้านอาหารส่วนใหญ่ในอิตาลี โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวรับบัตรเครดิต
  4. ควรเก็บกระเป๋าในที่ที่มองเห็นได้ ระหว่างเดินทางโดยเฉพาะรถไฟควรเก็บกระเป๋าในที่ที่สามารถมองเห็นได้ และเก็บกระเป๋าสะพายที่มีของมีค่าไว้กับตัวตลอดเวลา
  5. ไม่ควรจอดรถในที่เปลี่ยว ให้จอดในที่สำหรับจอด และห้ามวางสิ่งของทิ้งไว้ในรถเด็ดขาด
  6. ระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างว่าเป็นตำรวจ โดยแสดงบัตรประจำตัวปลอม เพื่อขอตรวจค้นสิ่งของในกระเป๋า ทั้งนี้ โดยปกติแล้ว ตำรวจอิตาลีจะขอตรวจสอบเฉพาะหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวเมื่อมีเหตุการณ์พิเศษที่ต้องระมัตระวังเป็นพิเศษ

 

หมายเหตุหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน/ หนังสือเดินทางสูญหาย สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้ที่ +39 0622 0526 และ 30 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-13.00 น.   และ 14.30-17.00 น.) หากเป็นกรณีฉุกเฉิน (นอกเวลาราชการ) ติดต่อได้ที่ +39 333 851 8071

เอกสารประกอบ

news-20180521-164550-500102.pdf