ข้อควรระวังสำหรับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส

ข้อควรระวังสำหรับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 พ.ค. 2561

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 13,006 view
 
 1. ระมัดระวังหนังสือเดินทาง โดยเก็บให้มิดชิด และถ่ายสำเนาหน้าหนังสือเดินทางและหน้าวีซ่าแยกต่างหาก
 2. ระมัดระวังมิจฉาชีพที่อาจแอบแฝงอยู่ขณะเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่มี ผู้คนหนาแน่น และไม่ควรสนทนาหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะระวัง
  กลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นตำรวจ
 3. ไม่แนะนำให้ผู้หญิงเดินทางลำพัง เนื่องจากจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรือถูกกรรโชกทรัพย์ได้ง่าย
 4. หากสงสัยว่ากำลังจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ขอให้สำรวจทรัพย์สินและแยกตัวออกมาเดินหาเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหารซึ่งจะแต่งเครื่องแบบ หรือเดินเข้าร้านค้าใกล้เคียงเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นจากพนักงานในการแจ้งตำรวจ
 5. เรื่องที่ควรทราบ
  • แม้รัฐบาลฝรั่งเศสจะประกาศยุติภาวะฉุกเฉินในประเทศแล้ว แต่ยังคงเป็นไปได้ที่อาจมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีก่อความไม่สงบ ดังนั้น เพื่อความไม่ประมาท สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้พี่น้องคนไทยในฝรั่งเศสรวมทั้งนักท่องเที่ยวไทยทุกท่านใช้ความระมัดในการสัญจรในพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งขอให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของทางการฝรั่งเศสอย่างเคร่งครัด โดยสังเกตสิ่งผิดปกติขณะอยู่ในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ชุมชน
  • โดยที่การรถไฟฝรั่งเศส (SNCF) ได้ประกาศเตรียมหยุดงานประท้วงหลายวันในเดือนเมษายน 2561และอาจประกาศหยุดงานเพิ่มอีกในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561 ดังนั้น ผู้ใช้บริการรถไฟจึงควรศึกษาและติดตามข่าวสารดังกล่าวก่อนวางแผนการเดินทางที่ https://www.oui.sncf/train/greve
  • สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเผยแพร่ข่าวสารสำคัญสำหรับคนไทยเป็นระยะที่เว็บไซต์http://www.thaiembassy.fr/ และหน้าเฟซบุค Royal Thai Embassy- Paris, France

 

หมายเหตุ – หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้ที่
+
33 1 56 26 50 50 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-12.30 น. และ 14.00-17.00 น.) หากเป็นกรณีฉุกเฉิน (นอกเวลาราชการ) ติดต่อได้ที่ +33 6 03 59 97 05 และ +33 6 46 71 96 94 เพื่อนัดหมายการทำหนังสือสำคัญประจำตัว (C.I.) หรือหนังสือเดินทางชั่วคราว และเตรียมเอกสารประกอบและค่าธรรมเนียมตามรายการที่ปรากฏในเว็บไซต์ http://www.thaiembassy.fr/services/passport/passport-lost/