กองยุโรป 3 ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเภทเอกสารในการขอรับการตรวงลงตราสำหรับประเทศดังต่อไปนี้

กองยุโรป 3 ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเภทเอกสารในการขอรับการตรวงลงตราสำหรับประเทศดังต่อไปนี้

21 พ.ค. 2561

1,824 view

 

          กองยุโรป 3  ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเภทเอกสารในการขอรับการตรวงลงตราเพื่อความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการรับการตรวจลงตราของประเทศเหล่านี้ ตามเอกสารแนบ

เอกสารประกอบ

news-20180521-162017-880563.pdf