ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย

ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 3,984 view

ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษร์ (Logo) 
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย

          ตามที่กรมยุโรป และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก กระทรวงการต่างประเทศ โดยความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ได้ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซียในปี ๒๕๖๕ นั้น

         คณะทำงานได้พิจารณาผลงานที่มีผู้ส่งเข้าประกวดจากทั้งในประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย รวมทั้งสิ้น ๑๑๖ ชิ้น เรียบร้อยแล้ว เห็นพ้องให้นายวชิระ ล้อซ้ง เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ สำหรับการประกวดในครั้งนี้

         นายวชิระ ล้อซ้งใช้แนวคิด “จากมหาสมุทร สู่มหามิตร” ในการออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อสะท้อนถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นยาวนานระหว่างไทยกับรัสเซีย และสื่อความหมายถึงความสัมพันธ์ที่ก้าวหน้าไปด้วยกัน ด้วยการใช้ภาพสัตว์ประจำชาติของไทยและรัสเซีย ได้แก่ช้างและหมีอันเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวมีความสวยงามและเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๒๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-รัสเซียในปี ๒๕๖๕

         ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์และการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดใน ช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นตลอดปี ๒๕๖๕ เพื่อเฉลิมฉลองมิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยกับรัสเซีย

*******************

กองยุโรปตะวันออก กรมยุโรป
30 พฤศจิกายน 2564

 

Winner Announcement of the Logo Design Competition
for the Commemoration of the 125th Anniversary of Thai-Russian Relations in 2022

         The Department of European Affairs and the Royal Thai Embassy in Moscow, Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, in collaboration with the Embassy of the Russian Federation to Thailand, are pleased to announce that Mr. Wachira Losong is the winner of the logo contest for the 125th anniversary of the establishment of the diplomatic relations between Thailand and Russia in 2022. The winning logo has been selected among 116 entries submitted by both Thai and Russian participants.

         Mr. Wachira Losong’s logo was designed with the concept of “Great Friendship across the Ocean” and reflects the long-standing ties between Thailand and Russia. The images of an elephant and a bear, the two countries’ well-known national animals, also represent the idea of cordial partnership moving together towards the shared progress. Mr. Wachira’s concept and artistic design match the overall purpose of the commemoration of the 125th anniversary of Thai-Russian relations in 2022.

         The Ministry of Foreign Affairs wishes to sincerely thank all the participants and invite those interested to stay tuned for the logo launching and awarding ceremony in December 2021 as well as other commemorative events to be held throughout 2022.

*******************

Department of European Affairs,
Ministry of Foreign Affairs,
30 November 2021

125th_TH-RU_logo