เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคอซอวอประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนื่องในโอกาสพ้นหน้าที่

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคอซอวอประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนื่องในโอกาสพ้นหน้าที่

9 ก.ค. 2563

1,575 view

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคอซอวอประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนื่องในโอกาสพ้นหน้าที่

          เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายมุฮัมมัด บราชโชริ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคอซอวอประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออำลาเนื่องในโอกาสพ้นหน้าที่

          ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเอกอัครราชทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและคอซอวอให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกๆ ด้านโดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลคอซอวอที่จะเพิ่มพูนปฏิสัมพันธ์กับไทย ภายหลังจากที่คอซอวอได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคอซอวอประจำประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นสถานเอกอัครราชทูตแห่งแรกในอาเซียน ได้หารือลู่ทางการส่งเสริมการค้าการลงทุน และการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนระหว่างไทยกับคอซอวอด้วย  

          อนึ่ง ประเทศไทยและสาธารณรัฐคอซอวอได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

*****************

กองยุโรปตะวันออก กรมยุโรป

กรกฏาคม ๒๕๖๓

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ