รองอธิบดีกรมยุโรปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-โรมาเนีย

รองอธิบดีกรมยุโรปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-โรมาเนีย

29 มิ.ย. 2563

1,573 view

รองอธิบดีกรมยุโรปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพ
สมาชิกรัฐสภาไทย-โรมาเนีย

 

          เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายพงศ์ปราชญ์ มากแจ้ง รองอธิบดีกรมยุโรป เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-โรมาเนีย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร สมาชิกวุฒิสภาและประธานกลุ่มมิตรภาพฯ เป็นประธานการประชุม

          ในโอกาสดังกล่าว รองอธิบดีกรมยุโรปได้รายงานที่ประชุมฯ เกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ นโยบายต่างประเทศ การท่องเที่ยว การแพร่ระบาดของเชื้อไวไรโคโรนา ๒๐๑๙ ในโรมาเนีย รวมทั้งภาพรวมความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-โรมาเนีย ตลอดจนสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน อาทิ การเกษตร การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เป็นต้น

          อนึ่ง กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-โรมาเนีย จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ เพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติระหว่างไทยและโรมาเนีย

 

*************