เอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

9 มิ.ย. 2563

700 view

เอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

         เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายบ็อกดัน บาเดีย (Bogdan Badea) เอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทย         ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

        ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ แสดงความชื่นชมมาตรการของรัฐบาลไทยในการรับมือกับสถานการณ์ระบาดของ  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยที่ตกค้าง              ในต่างประเทศ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับโรมาเนีย โดยเฉพาะสาขาที่มีศักยภาพ เช่น การศึกษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และดิจิทัล ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้แสดงความยินดีที่มีชาวโรมาเนียเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น รวมทั้งสิ้นกว่า ๓๘,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๖๒ และสนับสนุนภาคเอกชนโรมาเนียในไทย ในการจัดตั้งหอการค้าไทย-โรมาเนีย (Thai-Romanian Chamber of Commerce) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย

 

**********************************************************

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ