เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคอซอวอประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคอซอวอประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ

9 มิ.ย. 2563

745 view

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคอซอวอประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ

       เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายมุฮัมมัด บราชโชริ (Mr. Muhamet Brajshori) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคอซอวอประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแนะนำตัว          ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

       ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ได้แสดงความยินดีกับนายบราชโชริที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคอซอวอประจำประเทศไทยคนแรก และขอบคุณที่รัฐบาลคอซอวอพิจารณาเปิดสถานเอกอัครราชทูตในไทยซึ่งเป็นแห่งแรกในอาเซียน และแห่งที่สองในเอเชีย โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ำว่ารัฐบาลคอซอวอให้ความสำคัญกับไทยเป็นอย่างยิ่งในฐานะพันธมิตร      ที่ใกล้ชิด และมองไทยเป็นสะพานเชื่อมไปสู่การขยายความสัมพันธ์กับอาเซียนในอนาคต พร้อมทั้งแสดงความสนใจของฝ่าย    คอซอวอที่จะนำเข้าอาหารแช่แข็งและอาหารแปรรูปจากไทยเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเชิญชวนนักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนในคอซอวอ ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าจากสหภาพยุโรป และมีความตกลงการค้าเสรีกับหลายประเทศ อาทิ ตุรกี แอลเบเนีย นอร์ทมาซิโดเนีย โครเอเชีย และบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา รวมทั้งยังเป็นภาคีเขตการค้าเสรียุโรปกลาง (Central European Free Trade Agreement - CEFTA) ประกอบด้วยประเทศสมาชิก ได้แก่ โครเอเชีย มอนเตเนโกร มอลโดวา บอสเนีย                    และเฮอร์เซโกวีนา เซอร์เบีย นอร์ทมาซิโดเนีย แอลเบเนีย บัลแกเรีย โรมาเนีย และคอซอวอด้วย

       อนึ่ง ประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐคอซอวอเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายได้มีการจัดทำความตกลงระหว่างกันจำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบัน  การทูตคอซอวอและสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ (กันยายน ๒๕๖๐) และความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ (กันยายน ๒๕๖๑)

 

**********************************************************

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ