กระทรวงการต่างประเทศ เชิญคณะผู้แทนจากสถานทูตศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ที่ จ. นครศรีธรรมราช

กระทรวงการต่างประเทศ เชิญคณะผู้แทนจากสถานทูตศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ที่ จ. นครศรีธรรมราช

30 ส.ค. 2562

1,965 view

เมื่่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมยุโรป ร่วมกับกรมประมง ได้เชิญคณะผู้แทนจากสถานทูตยุโรป และอาเซียน ในไทย และผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนชาวประมงจากเยอรมนี ศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงโดยใช้ภูมิปัญญาของชาวประมงพื้นบ้าน ที่หมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้านบ้านในถุ้ง จ. นครศรีธรรมราช

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ