รองอธิบดีกรมยุโรปกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือกับสหราชอาณาจักร

รองอธิบดีกรมยุโรปกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือกับสหราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ธ.ค. 2566

| 400 view

TH_WP_group2

           

             ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2566 นางสาวสมฤดี พู่พรอเนก รองอธิบดีกรมยุโรปได้พบหารือกับผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร (Foreign, Commonwealth & Development Office) โดยการหารือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในระดับผู้ปฏิบัติงานและผลักดันความร่วมมือที่เป็นประเด็นเร่งด่วนและเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย

            เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 รองอธิบดีกรมยุโรปได้หารือกับนาย Matthew Findlay ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก นาย Brandon Fitzpatrick เจ้าหน้าที่รับผิดชอบประเทศไทย และนาง Belina Volans ที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย โดยได้หยิบยกประเด็นทวิภาคี อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงและการยกระดับความสัมพันธ์ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ การประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (Joint Economic and Trade Committee: JETCO) และแนวโน้มการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหราชอาณาจักร ความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราไทย-สหราชอาณาจักร ความร่วมมือด้าน STI การศึกษา การท่องเที่ยว และความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของรัฐบาลไทย บทบาทของสหราชอาณาจักรในกรอบอาเซียน นโยบายอินโด-แปซิฟิกของสหราชอาณาจักร และความร่วมมือของทั้งสองประเทศต่อประเด็นท้าทายของโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความปลอดภัยไซเบอร์ การชำระเงินดิจิทัล ฯลฯ

            ต่อมา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 รองอธิบดีกรมยุโรปได้หารือกับนาย Chris Allan อธิบดีกรมยุโรปตะวันออกและเอเชียกลาง ร่วมกับ Dr. Christopher Joyce รองผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายรัสเซีย และนาย Joshua Lidmila นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ฝ่ายยุโรปและเอเชียกลาง เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นภูมิรัฐศาสตร์และความขัดแย้งที่สำคัญของโลก เช่น ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน สถานการณ์ในตะวันออกกลาง สหรัฐฯ – จีน เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ