รับสมัครเยาวชนนักศึกษา ผู้ประกอบการ นักวิชาการ หรือ ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมโครงการ 4th Asia-Europe Foundation Young Leaders Summit (ASEFYLS4)

รับสมัครเยาวชนนักศึกษา ผู้ประกอบการ นักวิชาการ หรือ ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมโครงการ 4th Asia-Europe Foundation Young Leaders Summit (ASEFYLS4)

19 ม.ค. 2564

866 view

กรมยุโรปขอเชิญชวนเยาวชนนักศึกษา ผู้ประกอบการ นักวิชาการ หรือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ 4th Asia-Europe Foundation Young Leaders Summit (ASEFYLS4) ภายใต้หัวข้อ “Sustainable Development in a Post-COVID-19 World” ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 30 พฤจิกายน 2564 ในรูปแบบผสม (hybrid) ผ่านระบบ online และ on-site ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชาและประเทศสมาชิกการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting: ASEM) ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ด้านสาธารณสุข

โครงการดังกล่าวจะเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนจาก 51 ประเทศสมาชิก ASEM รวมถึงสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้นำจากประเทศในเอเชียและยุโรป รวมทั้งสหภาพยุโรปและสำนักเลขาธิการอาเซียน ผ่านการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 4 เป้าหมาย ได้แก่ (1) เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (2) เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม (3) เป้าหมายที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ (4) เป้าหมายที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ระยะเวลาและรูปแบบการเข้าร่วมโครงการ
ระยะที่ 1: Knowledge Building Phase ระหว่าง 22 กุมภาพันธ์ 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์)
ระยะที่ 2: กิจกรรม ASEFYLS4 คู่ขนานการประชุม ASEM Summit ระหว่าง 29 พฤษภาคม 2564 - 2 มิถุนายน 2564 ณ ประเทศกัมพูชา หรือผ่านระบบออนไลน์
ระยะที่ 3: Leadership in Action ในห้วงเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์และ ณ ประเทศสมาชิก ASEM

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ https://asef.org/projects/4th-asef-young-leaders-summit-asefyls4/" ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

*หมายเหตุ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครและการการเข้าร่วม