เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมยุโรปเนื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่

เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมยุโรปเนื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.ค. 2567

| 156 view

 F582E143-B41E-466C-B773-078338F9556B 2DF2E1BE-A1B2-4404-934C-A6CC01840B47

เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมยุโรปเนื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่

          เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. นางซีบีย์ เดอ การ์ทีเย ดีฟว์ (Sibille de Cartier d'Yves) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ อธิบดีกรมยุโรป เพื่ออำลาเนื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่ โดยทั้งสองฝ่ายยินดีกับความก้าวหน้าของความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-เบลเยียม และได้หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหภาพยุโรปและการขอยกเว้นการตรวจลงตราเข้าเขตเชงเกนสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย

          ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายแสดงความมุ่งมั่นในการสานต่อความร่วมมือระหว่างไทยกับเบลเยียมให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

 

* * * * * * * *

 

Ambassador of the Kingdom of Belgium to the Kingdom of Thailand
paid a farewell call on Director-General of the Department of European Affairs

          On 3 July 2024, 14.00 hrs., H.E. Mrs. Sibille de Cartier d'Yves, Ambassador of the Kingdom of Belgium to the Kingdom of Thailand, paid a farewell call on H.E. Mrs. Krongkanit Rakcharoen, Director-General of the Department of European Affairs.

          Both sides expressed satisfaction with the good momentum in the bilateral relations between Thailand and Belgium along with discussing the progress of the negotiations for the Thai-EU FTA and the visa exemption in the Schengen area for Thai ordinary passport holders.

          On this occasion, both parties reaffirmed their commitment to continuing cooperation between Thailand and Belguim, aiming for further development in the future.

 

* * * * * * * *